Skip to content

Rośliny

 

Nasi specjaliści zadbają o zachowanie komercyjnego wyglądu transportowanych roślin z uwzględnieniem każdego indywidualnego zamówienia.

Najczęściej przewozimy:

  • kwiaty cięte
  • nasiona
  • roślinność wewnętrzną i zewnętrzną: kwiaty, krzewy, sadzonki, drzewka

Zanim trafią do ciężarówek z kontrolowaną temperaturą, rośliny często transportowane są statkami, promami lub samolotami. W efekcie ładunek może stać się niezwykle wrażliwy, dlatego dalszy transport wymaga utrzymania odpowiedniej temperatury i wilgotności, ostrożniejszego załadunku i rozładunku oraz odpowiedniego przechowywania w magazynach.