Skip to content

Towary niebezpieczne (ADR)

 

Towary te są przewożone zgodnie z postanowieniami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 

Podczas przewozu towarów niebezpiecznych najważniejsze są:

  • bezpieczeństwo pracowników i ładunku
  • ochrona środowiska
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i międzynarodowych standardów.

Posiadamy wszystkie niezbędne warunki do przewozu ładunków klasy ADR 3, 4, 5, 6, 8, 9.